ESCAIOLES I BENES

 

El projecte que proposo consisteix en desenvolupar les branques d'un artefacte (tesi) que deixi constància dels diferents exilis de les persones: les ferides i les cicatrius. Per dur a terme aquest projecte busco gent que s'hagin fet mal, visible o no.  Aquest artefacte ha de servir per reconduir l'exili. És un recorregut per la introversiò, el retro-activisme i la gratificaciò. Ha d'aplanar i il.lustrar l'exili físic, mental i espiritual.

 

La proposta, inclou:

 

1. So

Gravaciò binaural. El joc dels monòlegs íntims i irrepetibles; la sobreposiciò a través del temps fins que es produeix un canvi.

2. Mística

Escaioles i Benes. Descobriment del canvi a través de la mística dels arquetips. L'objectiu primordial és veure el canvi perquè cada persona retorni de l'exili i torni a ser ella mateixa.

Col·laboració amb Pilar Andujar www.pilarandujar.net