NINS SENSE NOM

 

Les nines o nens de l'obra de Modest Cuixart, amb els caps negres, simbolitzen el dolor sofert per la guerra civil española on varen morir inocents com a tots els conflictes bél.lics.  L'absencia de nom resalta aquest caràcter genéric.  les víctimes poden ser qualsevol, no importa la seva identitat concreta, sinò la seva qualitat de víctima.

Aquesta performance vol representar el dolor de la guerra.  Francesc Oui representarà el fill sense mare i jo la mare sense fill.